Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

beamadamebitch

aimematch:

well this social situation isn’t going the way i acted it out in the shower

7534 69ec 500

arwwenn:

fruitcrocs:

not even fuckin risking it at this stage

reblogging this again because it fucking works

image
beamadamebitch
8500 e41d 500

ayellowbirds:

oh my goodness, it’s so teeny and it looks like it has a beard and  mustache and LOOK AT THOSE EYEBROW WHISKERS. It’s like a little old man in adorable kitten form.

beamadamebitch
beamadamebitch
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viabederektorem bederektorem
beamadamebitch
The first Disneyland admission ticket ever sold.
Reposted fromhalucine halucine viabederektorem bederektorem
beamadamebitch
3046 c07e
beamadamebitch
6231 0488
Reposted fromiamstrong iamstrong viabederektorem bederektorem
beamadamebitch
5547 d3df
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabederektorem bederektorem

What do these women have in common?

swanwithwifi:

karlatg:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Oh right, they are all MERYL FREAKING STREEP!

PS. This rabbi too

image

In case you were wondering why she has 19 Oscar nominations, well, now you know.

WHAT THE FUCK IS WITH THE RABBI ONE

beamadamebitch

intoasylum:

Jon Snow attends a dinner party on Late Night with Seth Meyers (April 6, 2015) [x]

u can see his accent

beamadamebitch
Reposted fromshakeme shakeme viamagdanestor magdanestor

April 14 2015

beamadamebitch
Ale w końcu jest nieprawdą, że nigdy nie kochałem. Miałem w życiu przynajmniej jedną wielką miłość, której sam byłem przedmiotem. 
— Albert Camus - "Upadek"
beamadamebitch
9720 6dfe
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaoblivions oblivions
beamadamebitch
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viaoblivions oblivions
beamadamebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl