Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

beamadamebitch

April 21 2015

beamadamebitch
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
1487 0f81 500

April 20 2015

beamadamebitch
Pani go kocha! Gdyby go pani nie kochała, nie uciekałaby pani przed nim! Gdyby to był tylko przyjaciel z dzieciństwa, uścisnęłaby pani mu rękę tak jak wszystkim innym... Gdyby go pani nie kochała, nie wyrzuciłaby go pani za drzwi!
— Gaston Leroux: "Upiór Opery"
Reposted frompensieve pensieve viaanorexianervosa anorexianervosa
beamadamebitch
 • me: i'm gonna be so healthy this week, only fresh fruit and wholesome meals for me
 • me: *feels period start*
 • me: ................................
 • me: *inhales 4 bags of m&ms*
 • me: *deepthroats a mars bar*
 • me: *injects nutella directly into veins*
 • Reposted fromdusix dusix
  beamadamebitch
  7830 6585 500
  B
  beamadamebitch
  beamadamebitch
  Kiedy inni oczekują od nas, że staniemy się takimi, jakimi oni chcą żebyśmy byli, zmuszają nas do zniszczenia tego, kim naprawdę jesteśmy. To dosyć subtelny rodzaj morderstwa. Większość kochających rodziców i krewnych popełnia je z uśmiechem na twarzy.
  — Jim Morrison
  beamadamebitch
  7887 5668
  Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
  beamadamebitch
  8017 9ed7
  Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
  beamadamebitch
  5057 9f1a
  beamadamebitch
  “ Jakakolwiek kobieta, która twierdzi, że czuje się seksowna „pomimo czegoś” budzi raczej politowanie niż pożądanie. ”
  http://www.gingercreature.pl/are-you-an-angel/
  Reposted fromcytaty cytaty

  April 15 2015

  7326 771b
  beamadamebitch
  7410 5269 500
  Tak M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
  beamadamebitch
  7654 9dd9
  God bless us everyone,  we are broken people.
  beamadamebitch
  3634 77a7 500
  Reposted fromrol rol viaRecklessKid RecklessKid
  beamadamebitch
  3975 e9f0 500
  Reposted fromoblivions oblivions
  beamadamebitch
  3509 6a8f
  Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
  Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
  — Marta Kostrzyńska
  Reposted fromgubolev gubolev vialonely-world lonely-world
  beamadamebitch
  5640 c91f 500
  Przed państwem Królowa Poświatowska.
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.
  Get rid of the ads (sfw)

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl